HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

106. zasjedanje Međunarodne konferencije rada

NHS – 5. lipnja 2017. godine u Ženevi je sa zasjedanjem počela 106. Međunarodna konferencija rada. U predstavljanju svog izvještaja Rad u klimatskim prmjenama: Zelena inicijativa, glavni direktor Međunarodne organizacije rada (MOR), Guy Ryder, naglasio je sve veću važnost zelenog gospodarstva te važnost tripartitnog dijaloga u što pravednijem prijelazu u okolišno održivom razvoju. Izbor koji nam se nameće između rasta i otvaranja radnih mjesta i zaštite planete je lažan, naglasio je, jer gospodarski rast i radna mjesta ne proturječe zaštiti okoliša, oni mogu biti komplementarni. Jasno je da će doći do velikih poremećaja, ali pomoću dijaloga i suradnje moguće je pronaći najprihvatljivija rješenja. Također, naglasio je kako je upravljanje migracijama radnika ustavna obveza MOR-a te je ta tema od velike međunarodne važnosti. Konferenciji se obratio i predsjednik Urugvaja, dr. Tabaré Vásquez, kao predstavnik države „koja je izašla kao pobjednik u svojoj borbi za demokraciju te danas ima snažne instituticije i političku kulturu dijaloga.“ Predsjednik Urugvaja naglasio je kako je socijalni dijalog ključ socijalnog ugovora i održivog napretka.
Rad konferencije nastavlja se po odborima koji će pokrivati teme primjene međunarodnih radnih standarda, migracije radnika, promicanja mira i stabilnosti kroz reviziju Preporuke o zapošljavanju (Prijelaz iz rata u mir, 1944., (Br. 71), temeljnih načela i prava na radu kao follow up Deklaracije o socijalnoj pravdi. Odbor za primjenu standarda raspravljati će o pravima na radu u zemljama širom svijeta, a poseban naglasak je na zaštiti zdravlja na radu.

Također, 15. lipnja će se održati i sastanak na visokoj razini Svijet rada na kojem će se razgovarati o položaju žena na tržištu rada, a na kojem će sudjelovati predsjednice Malte, Mauricijusa i Nepala. Na prigodan način će se obilježiti i Dan borbe protiv dječjeg rada (12. lipnja)

Međunarodna konferencija rada najviše je tijelo Međunarodne organizacije rada koje se sastaje jednom godišnje u lipnju, a sastoji se od tripartitnih delegacija 187 države članice. Ove godine u delegaciji Republike Hrvatske, kao predstavnica sindikata, sudjeluje Katarina Rumora, pravna savjetnica u NHS-u.