HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

10. međunarodna konferencija zaštite na radu u regiji Alpe-Jadran

Uz poruku „Za sigurnu i zdravu budućnost na radu!“, u Opatiji će se 1. i 2. lipnja 2023. godine održati 10. međunarodna konferencija zaštite na radu u regiji Alpe – Jadran „Work 4.0 Sigurnost i zdravlje na radu”.

Ovogodišnjim jubilarnim susretom obilježit će se i 20-godišnjica uspješne suradnje znanstvenika, stručnjaka zaštite na radu, zdravstvenih djelatnika, inspektora zaštite na radu, predstavnika poslodavaca, sindikata i drugih sudionika iz Hrvatske, Austrije i Slovenije.

U susret digitalnoj i zelenoj tranziciji, dinamičnim promjenama u svijetu rada i brojim izazovima za sigurnost i zdravlje na radu, u središtu ovogodišnje  konferencije bit će najaktualnije  teme iz sljedećih tematskih područja: Uloga EU parlamenta u zauzimanju za sigurnost i zdravlje radnika; Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran; jučer, danas, sutra; Psihosocijalni rizici povezani s radom i mentalno zdravlje; Očuvanje radne sposobnosti, radna rehabilitacija i prilagodba radnih mjesta; Upravljanje sigurnošću i zdravljem u promjenjivom svijetu rada; Strategija Vision Zero – kako izgraditi kulturu prevencije u sprječavanju nesreća, tjelesnih i psihičkih ozljeda te bolesti povezanih s radom; Digitalizacija i nove tehnologije.

Prijave za sudjelovanje i informacije o programu i detaljima ove konferencije dostupne su na https://znr-alpe-jadran.zirs.hr/